هدایای تبلیغاتی مدیریتی

هدایای تبلیغاتی مدیریتی
هدیه ای برای مدیران

ست هدیه یا ست هدایا با نامهایی از قبیل هدایای تبلیغاتی مدیریتیهدایای مدیریتی, ست مدیریتی تبلیغاتی نیز نامیده میشود.

این عنوان به مجموعه‌ای از اقلام هدیه گفته میشود که در قالب یک هدیه و به صورت مجموعه (ست) تقدیم میشود.

این هدیه تبلیغاتی، غالباً برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارمندان ارشد سازمانها، نهادها و ارگانها در نظر گرفته میشود.

هدایای مدیریتی تبلیغاتی عموماً با قیمتی بالاتر از انواع دیگر هدایا عرضه میشوند.

ابن هدایا را میتوان از چند منظر، گروه‌بندی نمود.

از منظر جنس هدایا، میتوان گروه‌های چرم طبیعی، چرم مصنوعی، فلزی را در نظر گرفت.
از منظر تعداد اقلام هدیه میتوان گروه‌های دو تکه، سه تکه و … را در نظر گرفت.
از منظر دارا بودن یا دارا نبودن یک یا چند نوع خاص از اقلام میتوان گروه‌های مربوطه را در نظر گرفت.

Promotional gift sets, Advertising gift set, Desktop set, Managment set

هدایای تبلیغاتی | بازرگانی دشتبان | فروشگاه شماره یک

نمایش یک نتیجه